Aktualności PDF Drukuj
czwartek, 16 października 2008
1. OBOWIĄZUJĄCE PROGI „UNIJNE”

Od dnia 01 stycznia 2018 roku obowiązują następujące kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:
Dla dostaw lub usług: 221 000,00 euro
Dla robót budowlanych: 5 548 000,00 euro
Dla usług społecznych i innych szczególnych usług: 750 000,00 euro

 
2. OBOWIĄZUJĄCY ŚREDNI KURS ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO
 
Od dnia 01 stycznia 2018 roku obowiązuje także nowy średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, który wynosi 4,3117.
 
Poprawiony: poniedziałek, 08 stycznia 2018
 
 
Kontakt

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
(3 piętro)
faks: 71 784 00 44, 71 784 00 45