Postępowania do 30000 Euro 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj
poniedziałek, 11 września 2017
Zamawiający, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest: Przygotowanie i dostawa wyżywienia w tym serwisu kawowego, podczas praktycznych zadań zawodowych i warsztatu branżowo-społecznego w projekcie „Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
4. Załacznik nr 3 do Zapytania ofertowego
5. Wynik

Ofertę należy składać do dnia 19.09.2017 r. do godz. 11⁰⁰ w następujących formach:
1. Listownie na adres: Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW przy ul. Marcinkowskiego 2-6, 
50-368 Wrocław, pokój nr 3A 110.1 lub 
2. Faksem (71/ 784-00-45), lub 
3. Pocztą e-mail w formie pdf na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
 
Poprawiony: wtorek, 19 września 2017
 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj
środa, 16 sierpnia 2017
Przeprowadzenie zajęć z języka hiszpańskiego dla pracowników administracji Uniwersytetu Medycznego dla całego Działu Współpracy Międzynarodowej

1. Zaproszenie do składania ofert
2. Załaczniki do Zaproszenia
 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj
piątek, 11 sierpnia 2017
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nie przekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest Automatyczny podajnik próbek

1. Zaproszenie do składania ofert - Po Korekcie
2. Projekt umowy
Poprawiony: piątek, 11 sierpnia 2017
 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj
czwartek, 10 sierpnia 2017
Zamawiający, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem są:
Usługi kurierskie w obrocie zagranicznym, dotyczące przesyłek medycznych w badaniu BETA3_LVH (próbki z materiałem biologicznym), wymagających kontrolowanych warunków przewozu na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

1. Zapytanie ofertowe z dnia 10.08.2017 r.
2. Wynik
Poprawiony: czwartek, 17 sierpnia 2017
 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj
wtorek, 08 sierpnia 2017
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Wybrzeże L. Pasteura 1; 50-367 Wrocław,  zaprasza do złożenia oferty cenowej na Sukcesywną dostawę i instalację oprogramowania komputerowego w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

1. Zaproszenie do składania ofert
2. Informacja o korekcie Arkusz asortymentowo – cenowego – załącznika nr 1 do Zaproszenia do składania ofert z dn. 09.08.2017 r.
3. Korekta Arkusza asortymentowo – cenowego – załącznika nr 1 do Zaproszenia do składania ofert z dn. 09.08.2017 r.
4. Wynik
Poprawiony: środa, 16 sierpnia 2017
 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj
czwartek, 27 lipca 2017
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest świadczenie usług medycznych w zakresie specjalistycznej profilaktyki poekspozycyjnej powstałej w wyniku kontaktu z materiałem biologicznym, potencjalnie zakaźnym i ryzykiem zakażenia HIV, HBV, HCV w czasie wykonywania przez pracowników obowiązków służbowych, a studentów i uczestników studiów doktoranckich – zajęć dydaktycznych i praktyk

1. Zaproszenie do składania ofert
2. Wzór oferty
3. Wzór umowy
4. Unieważnienie
Poprawiony: poniedziałek, 07 sierpnia 2017
 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj
czwartek, 20 lipca 2017
Usługi kurierskie w obrocie zagranicznym, dotyczące przesyłek medycznych w badaniu BETA3_LVH (próbki z materiałem biologicznym), wymagających kontrolowanych warunków przewozu na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

1. Zapytanie ofertowe z dnia 20.07.2017
2. Unieważnienie


Oferty należy składać do dnia 28.07.2017 r. do godz. 12⁰⁰
Poprawiony: czwartek, 10 sierpnia 2017
 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj
środa, 19 lipca 2017
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na usługę sukcesywnych dostaw koksu do kotłowni UMW mieszczącej się na terenie Ogrodu Botanicznego Roślin Leczniczych przy ul. Kochanowskiego 12 we Wrocławiu.

1. Zaproszenie do składania ofert
2. Projekt umowy
 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj
wtorek, 18 lipca 2017
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza do składania ofert  w postępowaniu o wartości netto nie przekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:  Generator emulsji  QX200 Droplet Generator z PX1 Plate  Sealer lub równoważny, współpracujący z Systemem QX 200 Droplet Reader

1. Zaproszenie do składania ofert
2. Zaproszenie do składania ofert po Korekcie z dn. 19.07.2017 r.
Poprawiony: środa, 19 lipca 2017
 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj
czwartek, 13 lipca 2017
Usługi kurierskie w obrocie zagranicznym, dotyczące przesyłek medycznych w badaniu BETA3_LVH (próbki z materiałem biologicznym), wymagających kontrolowanych warunków przewozu na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

1. Zapytanie ofertowe z dnia 13.07.2017
2. UNIEWAŻNIENIE z dnia 19.07.2017

Oferty należy składać do dnia 19.07.2017 r. do godz. 12⁰⁰
Poprawiony: środa, 19 lipca 2017
 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj
wtorek, 11 lipca 2017
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu  zaprasza Państwa do składania ofert  w postępowaniu o wartości netto nie przekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest: Dostawa, montaż oraz uruchomienie klimatyzatorów w ilości wskazanej w załączniku nr 1, dla:
1) Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej, ul. Mikulicza-Radeckiego 4, Wrocław,
2) Katedry i Kliniki Geriatrii, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 66, Wrocław,
3) Katedry i Zakładu Patologii Jamy Ustnej, ul. Krakowska 26, Wrocław,
4) Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej, ul. Krakowska 26, Wrocław,
5) Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, ul. Krakowska 26, Wrocław.

1. Zaproszenie do składania ofert
2. Wzór oferty
3. Specyfikacja techniczna
4. Odpowiedzi na pytania
5. Odpowiedzi na pytania II
Poprawiony: wtorek, 18 lipca 2017
 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj
czwartek, 06 lipca 2017
 Zamawiający, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest: Pełnienie obowiązków przedstawiciela pracodawcy -  opiekuna grupy studenckiej, podczas praktycznego zadania zawodowego i warsztatu branżowo - społecznego w projekcie „Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1A do zapytania ofertowego
3. Załącznik nr 1B do zapytania ofertowego
4. Załącznik nr 1C do zapytania ofertowego
5. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
6. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
7. Załacznik nr 4 do zapytania ofertowego
8. Zapytanie ofertowe Korekta z dnia 12.07.2017 r.
9. Załącznik nr 4 Korekta z dnia 12.07.2017 r.
10. Wynik

Ofertę należy składać do dnia 21.07.2017 r. do godz. 8⁰⁰w następujących formach:
1.   Listowniena adres: Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW przy ul. Marcinkowskiego 2-6,
50-368 Wrocław, pokój nr 3A 110.1 lub
2.   Faksem (71/ 784-00-45), lub
3.   Pocztą e-mailw formie pdf na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   
Poprawiony: wtorek, 22 sierpnia 2017
 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj
środa, 28 czerwca 2017
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nie przekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:
Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej

1.
Zaproszenie do składania ofert
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj
piątek, 19 maja 2017
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest świadczenie usług medycznych w zakresie specjalistycznej profilaktyki poekspozycyjnej powstałej w wyniku kontaktu z materiałem biologicznym, potencjalnie zakaźnym i ryzykiem zakażenia HIV, HBV, HCV w czasie wykonywania przez pracowników obowiązków służbowych, a studentów i uczestników studiów doktoranckich – zajęć dydaktycznych i praktyk.
Jako świadczenie usług medycznych rozumie się:
1.      Pierwszą specjalistyczną poradę lekarską obejmującą badanie lekarskie osoby eksponowanej, wykonane przez lekarza chorób zakaźnych i wykonanie niezbędnych badań  laboratoryjnych  uosoby eksponowanej oraz ustalenie dalszego postępowania diagnostycznego lub profilaktycznego.
2.      Wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych u osoby będącej źródłem narażenia lub krwi od źródła (oznaczenie anty HIV, anty HBc total, anty HCV i HBsAg).
3.      Kolejna specjalistyczna porada lekarska stanowiąca kontynuację leczenia i w razie konieczności wykonanie niezbędnych badań.

1. Zaproszenie do składania ofert
2. Wzór oferty
3. Wzór umowy
 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3
 
Kontakt

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
(3 piętro)
faks: 71 784 00 44, 71 784 00 45