PZ 2017
UMW / AZ / PE - PN - 47 / 17 PDF Drukuj
środa, 20 września 2017
Przetarg nieograniczony

Dostawa symulatorów i trenażerów do Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedmiot zamówienia podzielono na 11 (jedenaście) części osobno ocenianych:
Część A – Symulator 1,
Część B – Symulator 2,
Część C – Symulator 3,
Część D – Symulator 4,
Część E – Symulatory 5,
Część F – Symulatory 6,
Część G – Symulatory 7,
Część H – Symulatory 8,
Część I – Symulatory 9,
Część J – Symulatory 10,
Część K – Symulatory 11.


1. Ogłoszenie
2. Siwz
3. Zał. 2 A
4. Zał. 2 B
5. Zał. 2 C
6. Zał. 2 D
7. Zał. 2 E
8. Zał. 2 F
9. Zał. 2 G
10. Zał. 2 H
11. Zał. 2 I
12. Zał. 2 J
13. Zał. 2 K
14. JEDZ
15. Wzór umowy


Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15. 09. 2017 r., zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20. 09. 2017 r., pod numerem 2017 / S 180 - 368226.

Termin składania ofert - 26. 10. 2017 r. do godz. 09:00.
Miejsce składania ofert - Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, pokój nr 3A 111.1 (III piętro).

Termin otwarcia ofert - 26. 10. 2017 r. o godz. 10:00.
Miejsce otwarcia ofert - Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, pokój nr 3A 108.1 (III piętro).Poprawiony: środa, 20 września 2017
 
UMW/AZ/PE-PN-45/17 PDF Drukuj
środa, 20 września 2017
Dostawa Aparatów USG do Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiuw ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”.

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Załącznik nr 2 do SIWZ
4. Załącznik nr 5 do SIWZ


Termin składania ofert – do dnia28.09.2017 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert – dnia 28.09.2017 r. o godz. 11:00
 
UMW/AZ/PE-PN-48/17 PDF Drukuj
wtorek, 19 września 2017
Świadczenie usług szkoleniowych pt. „Podstawowe szkolenie metodyczne symulacji medycznej”, w ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Siwz
3. Wzór umowy - załącznik nr 7 do Siwz

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 
Termin składania ofert – do dnia 28. 09. 2017 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert – dnia 28. 09. 2017 r. o godz. 10:00
 
UMW/AZ/PE-PN-46/17 PDF Drukuj
piątek, 15 września 2017
Dostawa Symulatora karetki w formie kontenera z wyposażeniem do Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiuw ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki
w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”.

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Załącznik nr 2 do SIWZ
4. Załącznik nr 5 do SIWZ

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
6. Informacja o zmianie terminu składania ofert
7. SIWZ - Korekta z dnia 21.09.2017 r.

Termin składania ofert – do dnia 29.09.2017 r. do godz. 09:00 (UWAGA ZMIANA !!)
Termin otwarcia ofert – dnia 29.09.2017 r. o godz. 10:00 (UWAGA ZMIANA !!)
Poprawiony: czwartek, 21 września 2017
 
UMW/AZ/PE-PN-44/17 PDF Drukuj
piątek, 01 września 2017
Świadczenie usług szkoleniowych pt. „Podstawowe szkolenie metodyczne symulacji medycznej”, w ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Siwz
3. Wzór umowy - załacznik nr 7 do Siwz
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Unieważnienie postępowania

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 
Termin składania ofert – do dnia 12. 09. 2017 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert – dnia 12. 09. 2017 r. o godz. 10:00
 
Poprawiony: wtorek, 12 września 2017
 
UMW/AZ/PN-54/17 PDF Drukuj
wtorek, 08 sierpnia 2017
Przygotowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych do samokształcenia w ramach projektu „Projekt kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Polsce Zachodniej” na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ - po Korekcie z dn. 17.08.2017 r.
3. Odpowiedzi na pytania
4. Odpowiedź na protest
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
7. Informacja z otwarcia ofert
8. WYNIK z dnia 13.09.2017 r.

Termin składania ofert – do dnia 25.08.2017 r. do godz. 09:00 (zmieniony!)
Termin otwarcia ofert – dnia 25.08.2017 r. o godz. 10:00 (zmieniony!)
 
Miejsce składania ofert:
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW,
ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 113.1
 
Poprawiony: środa, 13 września 2017
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki PDF Drukuj
wtorek, 11 lipca 2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki po dokonanym naborze na głównego badacza i związanego z nim ośrodka, w którym przyjmowani i badani będą pacjenci o profilu wskazanym w rozdz. II Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 07.04.2017 r., w związku z realizacją Badania pn. „Profilaktyka Wtórna Chorób Sercowo-Naczyniowych u Osób Starszych” (SECURE)”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki
 
UMW/AZ/PE-PN-37/17 PDF Drukuj
sobota, 27 maja 2017
Dostawa mebli biurowych, administracyjnych, audytoryjnych oraz zabudowy kuchennej do Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
Przedmiot zamówienia podzielono na 3 (trzy) części osobno oceniane: 
Część A – Meble biurowe i administracyjne
Część B – Meble audytoryjne
Część C – Zabudowy kuchenne

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2A do SIWZ
4. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2B do SIWZ
5. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2C do SIWZ
6. Wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ
7. Wzór Formularza JEDZ
8. Sprostowanie ogłoszenia
9. Publikacja Sprostowania ogłoszenia
10. Informacja o korekcie
11. SIWZ - Korekta z dnia 21.06.2017 r.
12. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2A do SIWZ (Korekta z dnia 21.06.2017 r.)
13. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2B do SIWZ (Korekta z dnia 21.06.2017 r.)
14. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2C do SIWZ (Korekta z dnia 21.06.2017 r.)
15. Wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ (Korekta z dnia 21.06.2017 r.)
16. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
17. Informacja o sprostowaniu ogłoszenia i zmianie terminu składania i otwarcia ofert
18. SIWZ - Korekta z dnia 26.06.2017 r.
19. Wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ (Korekta z dnia 26.06.2017 r.)
20. Publikacja Sprostowania ogłoszenia nr 2
21. Informacja z otwarcia ofert
22. Wynik - część A i B
23. Wynik - część C

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.05. 2017 r., zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.05. 2017 r., pod numerem 2017/S 101-200835

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Termin składania ofert – do dnia 12.07.2017 r. do godz. 09:00 (UWAGA ZMIANA !!)
Termin otwarcia ofert – dnia 12.07.2017 r. o godz. 10:00 (UWAGA ZMIANA !!)
 
Miejsce składania ofert: 
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW,
ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 110.1
 

Miejsce otwarcia ofert:
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW,
ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 108.1 
Poprawiony: środa, 26 lipca 2017
 
UMW/AZ/PE-PN-38/17 PDF Drukuj
środa, 24 maja 2017
Dostawa mebli medycznych do Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedmiot zamówienia podzielono na 6 (sześć) części osobno ocenianych:
Część A – Meble do zabudowy i armatura sanitarna,
Część B – Meble mobilne 1,
Część C – Meble mobilne 2,
Część D - Kontenery,
Część E – Meble mobilne 3,
Część F – Myjnia chirurgiczna.


1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ - korekta 17. 07. 2017 r.
3. Zał. nr 2A do SIWZ - korekta 17. 07. 2017 r.
4. Zał. nr 2B do SIWZ - korekta 04. 07. 2017 r. 

5. Zał. nr 2C do SIWZ - korekta 11. 07. 2017 r. 
6. Zał. nr 2D do SIWZ - korekta 04. 07. 2017 r. 
7. Zał. nr 2E do SIWZ - korekta 04. 07. 2017 r. 
8. Zał. nr 2F do SIWZ - korekta 04. 07. 2017 r. 
9. Wzór Formularza JEDZ
10. Wzór umowy - Zał. nr 5 do SIWZ - korekta 04. 07. 2017 r. 

11. Informacja o zm. terminu skł. i otw. ofert oraz o korekcie ogł. o zam. i Siwz - 23. 06. 2017 r.
12. Zmiana ogłoszenia
13. Inf. o zm. term. skł. i otw. ofert, odpowiedzi na pytania oraz Inf. o kor. ogł o zam. i Siwz - 04. 07. 2017 r.
14. Informacja o korekcie Siwz (Załącznika 2 C) - 06. 07. 2017 r.
15. Zmiana ogłoszenia
16. Inf. o zm. term. skł. i otw. ofert oraz Inf. o korekcie Siwz (Zał. 2 C) - 11. 07. 2017 r.
17. Zmiana ogłoszenia (3)
18. Inf. o zm. term. skł. i otw. ofert oraz Inf. o korekcie Siwz (zał. 2 A) - 17. 07. 2017 r.
19. Zmiana ogłoszenia (4)
20. Informacja z otwarcia ofert
21. Wynik - część C i D
22. Wynik - część E
23. Wynik - część A i F
24. Wynik - część B

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.05. 2017 r., zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.05. 2017 r., pod numerem 2017 / S 099-195585

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

UWAGA !
Zmiana terminu składania ofert – do dnia 21. 07. 2017 r. do godz. 09:00
Zmiana terminu otwarcia ofert – dnia 21. 07. 2017 r. o godz. 10:00
 
Miejsce składania ofert:
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW,
ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 111.1
 
Miejsce otwarcia ofert:
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW,
ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 108.1      
Poprawiony: piątek, 18 sierpnia 2017
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki PDF Drukuj
środa, 24 maja 2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki po dokonanym naborze na głównego badacza i związanego z nim ośrodka, w którym przyjmowani i badani będą pacjenci o profilu wskazanym w rozdz. II Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 07.04.2017 r., w związku z realizacją Badania pn. „Profilaktyka Wtórna Chorób Sercowo-Naczyniowych u Osób Starszych” (SECURE)”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki
Poprawiony: środa, 24 maja 2017
 
UMW/AZ/PE-PN-24/17 PDF Drukuj
czwartek, 27 kwietnia 2017
Usługa hotelowa, transport i ubezpieczenie dla 12 opiekunów uczelnianych oraz 68 uczestników projektu „Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy”. 

1. Ogłoszenie
2. SIWZ

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
4. Informacja o korekcie SIWZ
5. SIWZ - Korekta z dnia 28.04.2017 r,
6. Informacja z otwarcia ofert
7. Wynik

Termin złożenia ofert – do dnia 05.05.2017 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert – dnia 05.05.2017 r. o godz. 10:00
Poprawiony: piątek, 12 maja 2017
 
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu PDF Drukuj
poniedziałek, 24 kwietnia 2017
Zamawiający, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, informuje o naborze na głównego badacza i związanego z nim ośrodka, w którym przyjmowani i badani będą pacjenci o profilu wskazanym w rozdz. II Ogłoszenia, w związku
z realizacją Badania pn. „Profilaktyka Wtórna Chorób Sercowo-Naczyniowych u Osób Starszych” (SECURE)”.

1. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
2. Kwestionariusz wyboru miejsca (instytucji) do realizacji projektu SECURE - zał. nr 2 do Ogłoszenia
 
UMW / AZ / PE - PN - 19 / 17 PDF Drukuj
wtorek, 18 kwietnia 2017
Przetarg nieograniczony

Świadczenie usług szkoleniowych - Kurs zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych (ALS – Advanced Life Support) dla 24 (dwudziestu czterech) osób, w ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 
1. Ogłoszenie
2. Siwz
3. Wzór umowy

4. Informacja z otwarcia ofert
5. Wynik


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18. 04. 2017 r., pod numerem 67800 - 2017.

Termin składania ofert - 26. 04. 2017 r. do godz. 09:00.
Miejsce składania ofert - Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, pokój nr 3A 111.1 (III piętro).

Termin otwarcia ofert - 26. 04. 2017 r. o godz. 10:00.
Miejsce otwarcia ofert - Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, pokój nr 3A 108.1 (III piętro).
Poprawiony: poniedziałek, 08 maja 2017
 
UMW/AZ/PE-PN-18/17 PDF Drukuj
czwartek, 13 kwietnia 2017
Świadczenie usług szkoleniowych pt. „Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia”, w ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

1. Ogłoszenie
2. Siwz
3. Wzór umowy - załacznik nr 7 do Siwz
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Wynik

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.04.2017 r., pod numerem 66005-2017.

Termin składania ofert - 24.04.2017 r. do godz. 09:00.
Miejsce składania ofert - Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, pokój nr 3A 112.1 (III piętro).

Termin otwarcia ofert - 24.04.2017 r. o godz. 10:00.
Miejsce otwarcia ofert - Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, pokój nr 3A 108.1 (III piętro).
Poprawiony: piątek, 05 maja 2017
 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2
 
Kontakt

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
(3 piętro)
faks: 71 784 00 44, 71 784 00 45