PZ 2017
UMW/AZ/PE-PN-51/17 PDF Drukuj
poniedziałek, 20 listopada 2017
Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiuw ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”.
Przedmiot zamówienia podzielono na 3 (trzy) części osobno oceniane:
Część A – Symulator diagnostyki obrazowej – wysokowydajna stacja robocza
Część B – Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego
Część C – Komputery typu All In One 

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Załącznik nr 2A do SIWZ
4. Załącznik nr 2B do SIWZ
5. Załącznik nr 2C do SIWZ
6. Załącznik nr 5 do SIWZ


Termin składania ofert – do dnia 28.11.2017 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert – dnia 28.11.2017 r. o godz. 11:00
 
UMW/AZ/PE-PN-54/17 PDF Drukuj
piątek, 03 listopada 2017
Dostawa drobnego sprzętu medycznego do Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiuw ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”.
Część A – Pompy infuzyjne oraz wyposażenie do pomp
Część B – Ssaki elektryczne
Część C – Kardiotokograf i detektor tętna płodu
Część D – Aparaty EKG z wózkiem
Część E – Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej
Część F – Armatura sanitarna

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 2A do SIWZ
4. Załącznik nr 2B do SIWZ
5. Załącznik nr 2C do SIWZ
6. Załącznik nr 2D do SIWZ
7. Załącznik nr 2E do SIWZ
8. Załącznik nr 2F do SIWZ
9. Załącznik nr 5 do SIWZ

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
11. Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.
12. SIWZ - Korekta z dnia 09.11.2017 r.
13. Unieważnie postępowania

Poprawiony: wtorek, 14 listopada 2017
 
UMW/AZ/PE-PN-50/17 PDF Drukuj
wtorek, 10 października 2017
Dostawa Systemu zdalnej identyfikacji i inwentaryzacji wyposażenia do Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiuw ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”.

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Załącznik nr 2 do SIWZ
4. Załącznik nr 5 do SIWZ

5. SIWZ - Korekta z dnia 13.10.2017 r.
6. Informacja z otwarcia ofert
7. Wynik

Termin składania ofert – do dnia 18.10.2017 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert – dnia 18.10.2017 r. o godz. 11:00
Poprawiony: czwartek, 19 października 2017
 
UMW / AZ / PE - PN - 52 / 17 PDF Drukuj
czwartek, 05 października 2017
Przetarg nieograniczony

Termomodernizacja budynku dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Mikulicza-Radeckiego 9 we Wrocławiu w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


1. Ogłoszenie
2. Siwz - korekta 16. 10. 2017 r.
3. Wzór umowy - korekta 12. 10. 2017 r.
4. Dokumentacja projektowa
5. Zmiana ogłoszenia - 12. 10. 2017 r.
6. Informacja o zmianie oznaczenia postępowania - 12. 07. 2017 r.
7. Zmiana (2) ogłoszenia - 16. 10. 2017 r.
8. Informacja o zmianie ogłoszenia i Siwz - 16. 10. 2017 r.
9. Informacja z otwarcia ofert
10. Wynik


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05. 10. 2017 r., pod numerem 598241-N-2017.

Termin składania ofert - 20. 10. 2017 r. do godz. 09:00.
Miejsce składania ofert - Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, pokój nr 3A 111.1 (III piętro).

Termin otwarcia ofert - 20. 10. 2017 r. o godz. 10:00.
Miejsce otwarcia ofert - Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, pokój nr 3A 108.1 (III piętro).


Termomodernizacja budynku dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Mikulicza-Radeckiego 9 we Wrocławiu w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Poprawiony: piątek, 17 listopada 2017
 
UMW / AZ / PE - PN - 47 / 17 PDF Drukuj
środa, 20 września 2017
Przetarg nieograniczony

Dostawa symulatorów i trenażerów do Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedmiot zamówienia podzielono na 19 (dziewiętnaście) części osobno ocenianych:
Część A – Symulator 1,
Część B – Symulator 2,
Część C – Symulator 3,
Część D – Symulator 4,
Część E – Symulatory 5,
Część F – Symulatory 6,
Część G – Symulatory 7,
Część H – Symulatory 8,
Część I – Symulatory 9,
Część J – Symulatory 10,
Część K – Symulatory 11,
Część L - Symulatory 12,
Część M - Symulatory 13,
Część N - Symulatory 14,
Część O - Symulatory 15,
Część P - Symulatory 16,
Część Q - Symulatory 17,
Część R - Symulatory 18,
Część S - Symulatory 19.1. Ogłoszenie
2. Siwz - korekta
3. Zał. 2 A
4. Zał. 2 B
5. Zał. 2 C
6. Zał. 2 D
7. Zał. 2 E
8. Zał. 2 F
9. Zał. 2 G
10. Zał. 2 H - korekta
11. Zał. 2 I - korekta
12. Zał. 2 J - korekta
13. Zał. 2 K - korekta
14. Zał. 2 L
15. Zał. 2 M
16. Zał. 2 N
17. Zał. 2 O
18. Zał. 2 P
19. Zał. 2 Q
20. Zał. 2 R
21. Zał. 2 S
22. JEDZ
23. Wzór umowy
24. Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
25. Zmiana ogłoszenia
26. Odpowiedzi na pytania i Informacja o korekcie Siwz
27. Informacja z otwarcia ofert
28. Unieważnienie postępowania - część M i N
29. Wynik - części: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, O, P, Q, R i S


Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15. 09. 2017 r., zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20. 09. 2017 r., pod numerem 2017 / S 180 - 368226.

UWAGA !
Zmiana terminu składania ofert - 27. 10. 2017 r. do godz. 09:00.
Miejsce składania ofert - Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, pokój nr 3A 111.1 (III piętro).

Zmiana terminu otwarcia ofert - 27. 10. 2017 r. o godz. 10:00.
Miejsce otwarcia ofert - Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, pokój nr 3A 108.1 (III piętro).

Poprawiony: czwartek, 16 listopada 2017
 
UMW/AZ/PE-PN-45/17 PDF Drukuj
środa, 20 września 2017
Dostawa Aparatów USG do Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiuw ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”.

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Załącznik nr 2 do SIWZ
4. Załącznik nr 5 do SIWZ

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
6. Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
7. SIWZ - Korekta z dnia 26.09.2017 r.
8. Odpowiedzi na pytania Wykonawców
9. Załącznik nr 2 do SIWZ - Korekta z dnia 29.09.2017 r.
10. Załącznik nr 5 do SIWZ - Korekta z dnia 29.09.2017 r.
11. Informacja z otwarcia ofert
12. Wynik


Termin składania ofert – do dnia 04.10.2017 r. do godz. 10:00 (UWAGA ZMIANA !!)
Termin otwarcia ofert – dnia 04.10.2017 r. o godz. 11:00 (UWAGA ZMIANA !!)
Poprawiony: wtorek, 17 października 2017
 
UMW/AZ/PE-PN-48/17 PDF Drukuj
wtorek, 19 września 2017
Świadczenie usług szkoleniowych pt. „Podstawowe szkolenie metodyczne symulacji medycznej”, w ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Siwz
3. Wzór umowy - załącznik nr 7 do Siwz
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Wynik

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 
Termin składania ofert – do dnia 28. 09. 2017 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert – dnia 28. 09. 2017 r. o godz. 10:00
Poprawiony: czwartek, 26 października 2017
 
UMW/AZ/PE-PN-46/17 PDF Drukuj
piątek, 15 września 2017
Dostawa Symulatora karetki w formie kontenera z wyposażeniem do Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiuw ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki
w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”.

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Załącznik nr 2 do SIWZ
4. Załącznik nr 5 do SIWZ

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
6. Informacja o zmianie terminu składania ofert
7. SIWZ - Korekta z dnia 21.09.2017 r.
8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
9. Odpowiedzi na pytania Wykonawców
10. SIWZ - Korekta z dnia 27.09.2017 r.
11. Załącznik nr 2 do SIWZ - Korekta z dnia 27.09.2017 r.
12. Załącznik nr 5 do SIWZ - Korekta z dnia 27.09.2017 r.  
13. Informacja z otwarcia ofert
14. Wynik

Termin składania ofert – do dnia 03.10.2017 r. do godz. 09:00 (UWAGA ZMIANA !!!!)
Termin otwarcia ofert – dnia 03.10.2017 r. o godz. 10:00 (UWAGA ZMIANA !!!!)
Poprawiony: wtorek, 17 października 2017
 
UMW/AZ/PE-PN-44/17 PDF Drukuj
piątek, 01 września 2017
Świadczenie usług szkoleniowych pt. „Podstawowe szkolenie metodyczne symulacji medycznej”, w ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Siwz
3. Wzór umowy - załacznik nr 7 do Siwz
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Unieważnienie postępowania

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 
Termin składania ofert – do dnia 12. 09. 2017 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert – dnia 12. 09. 2017 r. o godz. 10:00
 
Poprawiony: wtorek, 12 września 2017
 
UMW/AZ/PN-54/17 PDF Drukuj
wtorek, 08 sierpnia 2017
Przygotowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych do samokształcenia w ramach projektu „Projekt kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Polsce Zachodniej” na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ - po Korekcie z dn. 17.08.2017 r.
3. Odpowiedzi na pytania
4. Odpowiedź na protest
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
7. Informacja z otwarcia ofert
8. WYNIK z dnia 13.09.2017 r.

Termin składania ofert – do dnia 25.08.2017 r. do godz. 09:00 (zmieniony!)
Termin otwarcia ofert – dnia 25.08.2017 r. o godz. 10:00 (zmieniony!)
 
Miejsce składania ofert:
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW,
ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 113.1
 
Poprawiony: środa, 13 września 2017
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki PDF Drukuj
wtorek, 11 lipca 2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki po dokonanym naborze na głównego badacza i związanego z nim ośrodka, w którym przyjmowani i badani będą pacjenci o profilu wskazanym w rozdz. II Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 07.04.2017 r., w związku z realizacją Badania pn. „Profilaktyka Wtórna Chorób Sercowo-Naczyniowych u Osób Starszych” (SECURE)”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki
 
UMW/AZ/PE-PN-37/17 PDF Drukuj
sobota, 27 maja 2017
Dostawa mebli biurowych, administracyjnych, audytoryjnych oraz zabudowy kuchennej do Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
Przedmiot zamówienia podzielono na 3 (trzy) części osobno oceniane: 
Część A – Meble biurowe i administracyjne
Część B – Meble audytoryjne
Część C – Zabudowy kuchenne

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2A do SIWZ
4. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2B do SIWZ
5. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2C do SIWZ
6. Wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ
7. Wzór Formularza JEDZ
8. Sprostowanie ogłoszenia
9. Publikacja Sprostowania ogłoszenia
10. Informacja o korekcie
11. SIWZ - Korekta z dnia 21.06.2017 r.
12. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2A do SIWZ (Korekta z dnia 21.06.2017 r.)
13. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2B do SIWZ (Korekta z dnia 21.06.2017 r.)
14. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2C do SIWZ (Korekta z dnia 21.06.2017 r.)
15. Wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ (Korekta z dnia 21.06.2017 r.)
16. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
17. Informacja o sprostowaniu ogłoszenia i zmianie terminu składania i otwarcia ofert
18. SIWZ - Korekta z dnia 26.06.2017 r.
19. Wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ (Korekta z dnia 26.06.2017 r.)
20. Publikacja Sprostowania ogłoszenia nr 2
21. Informacja z otwarcia ofert
22. Wynik - część A i B
23. Wynik - część C

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.05. 2017 r., zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.05. 2017 r., pod numerem 2017/S 101-200835

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Termin składania ofert – do dnia 12.07.2017 r. do godz. 09:00 (UWAGA ZMIANA !!)
Termin otwarcia ofert – dnia 12.07.2017 r. o godz. 10:00 (UWAGA ZMIANA !!)
 
Miejsce składania ofert: 
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW,
ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 110.1
 

Miejsce otwarcia ofert:
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW,
ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 108.1 
Poprawiony: środa, 26 lipca 2017
 
UMW/AZ/PE-PN-38/17 PDF Drukuj
środa, 24 maja 2017
Dostawa mebli medycznych do Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedmiot zamówienia podzielono na 6 (sześć) części osobno ocenianych:
Część A – Meble do zabudowy i armatura sanitarna,
Część B – Meble mobilne 1,
Część C – Meble mobilne 2,
Część D - Kontenery,
Część E – Meble mobilne 3,
Część F – Myjnia chirurgiczna.


1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ - korekta 17. 07. 2017 r.
3. Zał. nr 2A do SIWZ - korekta 17. 07. 2017 r.
4. Zał. nr 2B do SIWZ - korekta 04. 07. 2017 r. 

5. Zał. nr 2C do SIWZ - korekta 11. 07. 2017 r. 
6. Zał. nr 2D do SIWZ - korekta 04. 07. 2017 r. 
7. Zał. nr 2E do SIWZ - korekta 04. 07. 2017 r. 
8. Zał. nr 2F do SIWZ - korekta 04. 07. 2017 r. 
9. Wzór Formularza JEDZ
10. Wzór umowy - Zał. nr 5 do SIWZ - korekta 04. 07. 2017 r. 

11. Informacja o zm. terminu skł. i otw. ofert oraz o korekcie ogł. o zam. i Siwz - 23. 06. 2017 r.
12. Zmiana ogłoszenia
13. Inf. o zm. term. skł. i otw. ofert, odpowiedzi na pytania oraz Inf. o kor. ogł o zam. i Siwz - 04. 07. 2017 r.
14. Informacja o korekcie Siwz (Załącznika 2 C) - 06. 07. 2017 r.
15. Zmiana ogłoszenia
16. Inf. o zm. term. skł. i otw. ofert oraz Inf. o korekcie Siwz (Zał. 2 C) - 11. 07. 2017 r.
17. Zmiana ogłoszenia (3)
18. Inf. o zm. term. skł. i otw. ofert oraz Inf. o korekcie Siwz (zał. 2 A) - 17. 07. 2017 r.
19. Zmiana ogłoszenia (4)
20. Informacja z otwarcia ofert
21. Wynik - część C i D
22. Wynik - część E
23. Wynik - część A i F
24. Wynik - część B

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.05. 2017 r., zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.05. 2017 r., pod numerem 2017 / S 099-195585

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

UWAGA !
Zmiana terminu składania ofert – do dnia 21. 07. 2017 r. do godz. 09:00
Zmiana terminu otwarcia ofert – dnia 21. 07. 2017 r. o godz. 10:00
 
Miejsce składania ofert:
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW,
ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 111.1
 
Miejsce otwarcia ofert:
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW,
ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 108.1      
Poprawiony: piątek, 18 sierpnia 2017
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki PDF Drukuj
środa, 24 maja 2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki po dokonanym naborze na głównego badacza i związanego z nim ośrodka, w którym przyjmowani i badani będą pacjenci o profilu wskazanym w rozdz. II Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 07.04.2017 r., w związku z realizacją Badania pn. „Profilaktyka Wtórna Chorób Sercowo-Naczyniowych u Osób Starszych” (SECURE)”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki
Poprawiony: środa, 24 maja 2017
 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3
 
Kontakt

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
(3 piętro)
faks: 71 784 00 44, 71 784 00 45