UMW / AZ / PE - PN - 32 / 16 PDF Drukuj
piątek, 30 września 2016
Przetarg nieograniczony

Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie zaawansowanych zabiegów resuscytacji w ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Przedmiot zamówienia podzielono na 4 (cztery) części osobno oceniane:
Część A – Kurs zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych (ALS – advanced life support) dla 1 (jednej) osoby,
Część B – Kurs zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych (ALS – advanced life support) dla 24 (dwudziestu czterech) osób,
Część C - Kurs zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci (EPALS – european pediatric advanced life support) dla 1 (jednej) osoby,
Część D – Kurs zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci (EPALS – european pediatric advanced life support) dla 12 (dwunastu) osób.


1. Ogłoszenie
2. Siwz - korekta 07. 10. 2016 r.
3. Wzór umowy - korekta 07. 10. 2016 r.
4. Zmiana ogłoszenia
5. Informacja o zmianie oznaczenia postępowania
6. Unieważnienie postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30. 09. 2016 r., pod numerem 316386 - 2016.

Termin składania ofert - 10. 10. 2016 r. do godz. 09:00.
Miejsce składania ofert - Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, pokój nr 3A 111.1 (III piętro).

Termin otwarcia ofert - 10. 10. 2016 r. o godz. 10:00.
Miejsce otwarcia ofert - Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, pokój nr 3A 108.1 (III piętro).
Poprawiony: poniedziałek, 10 października 2016
 


 
Kontakt

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
(3 piętro)
faks: 71 784 00 44, 71 784 00 45