ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj
czwartek, 05 stycznia 2017
Zamawiający, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest: Przygotowanie i dostawa wyżywienia w tym serwisu kawowego, praktycznego zadania zawodowego i warsztatu branżowo - społecznego w projekcie „Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego)
3. Menu (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)
4. Projekt umowy (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)
5. Wynik
6. Unieważnienie zapytania ofertowego

Termin składania ofert: 10.01.2017 r. godz. 12:00
Poprawiony: wtorek, 17 stycznia 2017
 
UMW/AZ/PN-88/16 PDF Drukuj
piątek, 30 grudnia 2016
Wykonanie dokumentacji projektowej składającej się z projektów budowlanych (PB), projektów wykonawczych (PW), przedmiarów robót (PRD), kosztorysów inwestorskich (KI) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB) z uwzględnieniem czynności nadzoru autorskiego ( NA) dla czterech, istniejących obiektów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Trzy z tych obiektów oznaczone w dalszej części opisu jako budynki "A", "B", "C" stanowią siedzibę Katedry Biologii i Botaniki Farmaceutycznej i zlokalizowane są we Wrocławiu przy ul; Kochanowskiego odpowiednio pod numerami 10, 12, i 14. Czwarty obiekt oznaczony jako budynek "D" jest siedzibą Katedy i Zakładu Biologii i Parazytologii i jest zlokalizowany we Wrocławiu przy ul. Mikulicza-Radeckiego pod numerem 9.

1. Ogłoszenie o Zamówieniu  Nr BZP 376827-2016 z dnia 30.12.2016 r
2. SIWZ
3. Audyt - Załącznik nr 7 do SIWZ
4. Audyt - Załącznik nr 8 do SIWZ
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr UZP 2362-2017 z dnia 04.01.2017 r.
6. Korekta SIWZ z dnia 04.01.2017 r
7. Informacja o korekcie SIWZ z dnia 04.01.2017
8. Informacja z otwarcia ofert w dniu 10.01.2017r
9. Wynik
Zmiana terminu złozenia i otwarcia ofert
Termin złożenia ofert: do dnia 10.01.2017 r do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 10.01.2017 r o godz. 10:00
Miejsce złożenia i otwarcia ofert : Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW we Wrocławiu
                                                           ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, pok. 3A.110.1
Poprawiony: wtorek, 17 stycznia 2017
 
UMW / AZ / PN - 87 / 16 PDF Drukuj
piątek, 30 grudnia 2016
Świadczenie usług związanych z obsługą przejazdów krajowych i zagranicznych podróży służbowych, na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we  Wrocławiu.

 
1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 376624-2016
  2. SIWZ wraz z załącznikami 1-8
  3. Informacja o Korekcie SIWZ z dnia 05.01.2017 r.
  4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  5. SIWZ wraz z załącznikami 1-7 - po Korekcie z dnia 05.01.2017 r.
  6. Informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert 
  7. SIWZ wraz z załacznikami 1-7 - po Korekcie z dnia 11.01.2017 r.
  8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  9. Informacja o Korekcie SIWZ z dnia 12.01.2017 r.
10. SIWZ wraz z załacznikami 1-7 - po Korekcie z dnia 12.01.2017 r.
11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
12. Informacja o Korekcie SIWZ z dnia 13.01.2017 r.
13. SIWZ wraz z załacznikami 1-7 - po Korekcie z dnia 13.01.2017 r.
14. Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.01.2017 r.
15. Wynik

Termin składania ofert – do dnia 17.01.2017 r. do godz. 09:00 (zmieniony!)
Termin otwarcia ofert – dnia 17.01.2017 r. o godz. 10:00 (zmieniony!)
Poprawiony: poniedziałek, 23 stycznia 2017
 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj
wtorek, 20 grudnia 2016
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza  do składania ofert  w postępowaniu o wartości netto nie przekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:  Dostawa kontrastu ultrasonograficznego – 140 ampułek

Zaproszenie do składania ofert
 
UMW/AZ/PN-86/16 PDF Drukuj
poniedziałek, 19 grudnia 2016
Sukcesywna dostawa urządzeń multimedialnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Załącznik nr 2 do SIWZ
4. Załącznik nr 5 do SIWZ

5. Informacja o korekcie Wzoru umowy
6. Załącznik nr 5 do SIWZ (Korekta z dnia 22.12.2016 r.)
7. Informacja z otwarcia ofert
8. Wynik

Termin składania ofert – do dnia 29.12.2016 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert – dnia 29.12.2016 r. o godz. 11:00
Poprawiony: piątek, 27 stycznia 2017
 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj
piątek, 16 grudnia 2016
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, zaprasza  do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest Prowadzenie zajęć nauki języka angielskiego dla pracowników administracji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

1. Zapytanie ofertowe
2. Załączniki
3. Wynik
Poprawiony: wtorek, 31 stycznia 2017
 
UMW/AZ/PN-84/16 PDF Drukuj
czwartek, 15 grudnia 2016
Prenumerata naukowych czasopism wydawców zagranicznych wraz z seriami i suplementami na 2017 rok.

1. Ogłoszenie o Zamówieniu BZP Nr 367887-2016 z dnia 15.12.2016r.
2. SIWZ
3. Wykaz czasopism wydawców zagranicznych- zał. 2 do SIWZ
4. Pytania i odpowiedzi
5. Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia BZP nr 369166-2016 z dnia 19.12.2016r
6. Pytania i odpowiedzi II
7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.12.2016 r
8. Wynik
Termin złożenia ofert: do dnia 23.12.2016 r do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 23.12.2016  r o godz. 10:00
 Miejsce złożenia i otwarcia ofert: Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW we Wrocławiu
                                                           ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, pok. 3A.110.1
Poprawiony: wtorek, 27 grudnia 2016
 
UMW/AZ/PN-85/16 PDF Drukuj
środa, 14 grudnia 2016
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia do adresata.
1. Ogłoszenie o Zamówieniu BZP Nr 366597-2016 z dnia 14.12.2016 r
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy zał 1 do SIWZ
4. Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia BZP Nr 370640-2016 z dnia 20.12.2016r
5. SIWZ- korekta z dnia 20.12.2016 r
6. Formularz ofertowy zał.1 do SIWZ- Korekta z dnia 20.12.2016
7. Informacja o korekcie
8. Pytania i odpowiedzi
9. Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.12.2016 r
10. Wynik
Uwaga - Zmiana terminu
Termin złożenia ofert: do dnia 23.12.2016 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 23.12.2016 o godz. 12:00
Miejsce złożenia i otwarcia ofert: Zespół ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
                                                           ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, pok. 3A.110.1
Poprawiony: piątek, 30 grudnia 2016
 
UMW/AZ/PN-82/16 PDF Drukuj
poniedziałek, 12 grudnia 2016
Sukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.Sukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Część A – Sukcesywna dostawa i montaż części i akcesoriów komputerowych
Część B – Sukcesywna dostawa Pendrive’ów

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 365010 - 2016 z dnia 2016-12-12 r.
 2. SIWZ wraz z załącznikami
 3. Załącznik 2 A i B
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.12.2016 r.
 5. SIWZ - Korekta z dnia 13.12.2016 r.
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Wynik
Termin składania ofert – do dnia 20.12.2016 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert – dnia  20.12.2016 r. o godz. 11:00
Poprawiony: czwartek, 05 stycznia 2017
 
UMW / AZ / PN - 81 / 16 PDF Drukuj
poniedziałek, 12 grudnia 2016
Dostawa mikroskopów na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
część A   Mikroskopy binokularne do celów edukacyjnych
część B   Mikroskopy z wyposażeniem
część  C  Mikroskop prosty do obserwacji w świetle przechodzącym w jasnym polu

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 364606-2016
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. Odpowiedź na pytanie I z dnia 16.12.2016
  4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 369537-2016
  5. SIWZ wraz z załącznikami - korekta
  6. Odpowiedzi na pytania II z dnia 20.12.2016 (dot. części A i B)
  7. Informacja o korekcie SIWZ - zał. nr 2A
  8. SIWZ wraz z załącznikami - korekta - zał. nr 2A
  9. Informacja z otwarcia ofert
10. WYNIK

Termin składania ofert – do dnia 20  23.12.2016 r. do godz. 09:00  08:00
Termin otwarcia ofert – dnia  20  23.12.2016 r. o godz. 10:00  09:00
Poprawiony: środa, 28 grudnia 2016
 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj
środa, 07 grudnia 2016
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nie przekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:  Termocykler gradientowy PCR  z akcesoriami

1. Zaproszenie do składania ofert
2. Specyfikacja techniczna
3. Wzór oferty
4. Wzór umowy
 
UMW/AZ/PN-79/16 PDF Drukuj
wtorek, 06 grudnia 2016

Sukcesywna dostawa artykułów sanitarno - medycznych oraz środków dezynfekcyjnych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Załącznik nr 2A do SIWZ
4. Załącznik nr 2B do SIWZ

5. Odpowiedzi na pytania Wykonawców
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
7. Korekta SIWZ z dnia 13.12.2016 r.
8. Korekta Załącznika nr 2A do SIWZ z dnia 13.12.2016 r
9. Załącznik nr 2C do SIWZ
10. Odpowiedzi na pytania Wykonawców - Korekta z dnia 14.12.2016 r.
11. Korekta Załącznika nr 2A do SIWZ z dnia 13.12.2016 r. 
12. Informacja o korekcie Załącznika nr 2A do SIWZ
13. Korekta Załącznika nr 2A do SIWZ
14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
15. Informacja o zmianie terminu składania ofert
16. Korekta SIWZ z dnia 16.12.2016 r.
17. Informacja z otwarcia ofert.
18. Wynik - Część A i C
19. Wynik / Unieważnienie postępowania - Część B

Termin składania ofert: 21.12.2016 r. godzina 11:00 (UWAGA ZMIANA TERMINU !!!!)
Termin otwarcia ofert: 21.12.2016 r. godzina 12:00 (UWAGA ZMIANA TERMINU !!!!)

Poprawiony: poniedziałek, 02 stycznia 2017
 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj
poniedziałek, 05 grudnia 2016
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza  do składania ofert  w postępowaniu o wartości netto nie przekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:  Termocykler real time  PCR  MIC  2 - kanałowy

1. Zaproszenie do składania ofert
2. Specyfikacja techniczna
3. Wzór oferty
4. Wzór umowy
Poprawiony: poniedziałek, 05 grudnia 2016
 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj
środa, 30 listopada 2016
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest Dostawa zestawu do pomiarów patch-clamp do Samodzielnej Pracowni Biofizyki Układu Nerwowego, Katedra Biofizyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Chałubińskiego 3.

Wroclaw Medical University issues an invitation to place bids in the public tender of the net worth of and not higher than 30 000,00 euros. The subject matter of the tender is the supply of the System for  patch-clamp recordings, to the Neuroscience Laboratory, the Department of Biophysics of Wroclaw Medical University at. Chalubinskiego Street 3

1. Zaproszenie do składania ofert
2. Request for Proposal
 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj
piątek, 25 listopada 2016

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Pasteura 1; 50-367 Wrocław, zaprasza do złożenia oferty cenowej na Sukcesywną dostawę środków czystości na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

 1. Zaproszenie, Formularz ofertowy, Projekt umowy.
 2. Informacja o zmianie terminu składania ofert.
 3. Odpowiedzi na pytania Wykonawców.
 4. Korekta Zaproszenia do składania ofert oraz Formularza ofertowego z dnia 30.11.2016 r.
 5. Wynik z dnia 15.12.2016 r.
Nowy termin składania ofert: 02. 12. 2016 r. do godz. 12:00.

 

Poprawiony: czwartek, 15 grudnia 2016
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 10
 
Kontakt

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
(3 piętro)
faks: 71 784 00 44, 71 784 00 45