ZZP 2017
UMW/AZ/PN-89/17 PDF Drukuj
piątek, 17 listopada 2017
Dostawa lampy operacyjnej z kamerą HD wraz z systemem transmisji obrazu

1. Ogłoszenie nr 618054-N-2017;
2. SIWZ wraz z załącznikami;


 
Termin składania ofert – do dnia 28.11.2017 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert – dnia 28.11.2017 r. o godz. 11:00
Poprawiony: piątek, 17 listopada 2017
 
UMW/AZ/PN-78/17 PDF Drukuj
czwartek, 16 listopada 2017
Usługa opieki powdrożeniowej oprogramowania systemów informatycznych SIMPLE.ERP, BAZUS oraz IRK dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Przedmiot zamówienia podzielono na 2 (dwie) części osobno oceniane:
Część A – Usługa opieki powdrożeniowej oprogramowania systemu informatycznego SIMPLE.ERP
Część B – Usługa opieki powdrożeniowej oprogramowania systemów informatycznych BAZUS oraz IRK

1. Ogłoszenie nr 616720-N-2017 z dnia 2017-11-16 r.
2. SIWZ
3. Wzór umowy do części A - Załącznik nr 6A do SIWZ
4. Wzór umowy do części B - Załącznik nr 6B do SIWZ

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 
Termin składania ofert – do dnia 24.11.2017 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert – dnia 24.11.2017 r. o godz. 11:00
 

 
UMW / AZ / PN - 87 / 17 PDF Drukuj
środa, 15 listopada 2017
Realizacja prac porządkowych w Obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Część A – Realizacja prac porządkowych w obiektach ogólnodostępnych dla studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wymienionych i opisanych w Załączniku
nr 2A do SIWZ

Część B – Realizacja prac porządkowych w obiektach Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznych przy ul. Borowskiej 211-211a, 50-556 Wrocław

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 2017_S 219-455305
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 2A do SIWZ Kosztorys szczegółowy
  4. Załącznik nr 2B do SIWZ Kosztorys szczegółowy
  5. Załącznik nr 2B do SIWZ Wykaz  pomieszczeń do prac porządkowych w strefach czystych
  6. Załącznik nr 2B Wykaz pow. do prac porządkowych 7 x w tyg.
  7. Załącznik nr 3A do SIWZ Zakres czynności
  8. Załącznik nr 3B do SIWZ Zakres czynności
  9. Załącznik nr 4 do SIWZ JEDZ
10. Informacja o sprostowaniu ogłoszenia oraz korekcie SIWZ (1) - 16.11.2017
11. Korekta SIWZ (1) - 16.11.2017
12. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2017/S 222-462168

Termin składania ofert – do dnia 21.12.2017 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert – dnia 21.12.2017 r. o godz. 10:00
Poprawiony: poniedziałek, 20 listopada 2017
 
UMW/AZ/PN-85/17 PDF Drukuj
poniedziałek, 13 listopada 2017
Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 
Część A – Notebook, klawiatura bezprzewodowa i monitor
Część B – Notebook
Część C – Stacja robocza, monitory i oprogramowanie medyczne.

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Załącznik nr 2A do SIWZ
4. Załącznik nr 2B do SIWZ
5. Załącznik nr 2C do SIWZ
6. Załącznik nr 5 do SIWZ

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
8. SIWZ - Korekta z dnia 17.11.2017 r.
9. Odpowiedzi na pytania Wykonawców
10. Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2
11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
12. SIWZ - Korekta z dnia 20.11.2017 r.
13. Załącznik nr 2C do SIWZ - Korekta z dnia 20.11.2017 r.
14. Załacznik nr 5 do SIWZ - Korekta z dnia 20.11.2017 r.

Termin składania ofert – do dnia 23.11.2017 r. do godz. 10:00 (UWAGA ZMIANA !!!!)
Termin otwarcia ofert – dnia 23.11.2017 r. o godz. 11:00 (UWAGA ZMIANA !!!!)
Poprawiony: poniedziałek, 20 listopada 2017
 
UMW/AZ/PN-83/17 PDF Drukuj
piątek, 10 listopada 2017
Ochrona budynków Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu poprzez monitoring radiowy i telefoniczny systemów sygnalizacji włamań i napadu oraz przeciwpożarowych, stałą konserwację systemów oraz podjazdy.
1. Ogłoszenie o Zamówieniu UZP Nr 614606-N-2017  z dnia 10.11.2017r
2. SIWZ
3. Obiekty UMW podlegające monitoringowi i konserwacji - załącznik 7 do SIWZ
4. Zakres czynności konserwacji systemów alarmowych - załącznik 8 do SIWZ
5. SIWZ- korekta z 14.11.2017r
6. Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia UZP Nr 500058012-N-2017 z dnia 14.11.2017r.
7. Pytania i odpowiedzi
8. SIWZ- korekta z dnia 15.11.2017r.
9. Pytania i odpowiedzi II
10. Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.11.2017r.
11. Wynik
Termin złożenia ofert: do dnia 20.11.2017 r do godz 09:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 20.11.2017r o godz 10:00
Miejsce złożenia i otwarcia ofert : Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW
                                                           ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
                                                           pokój 3A.110.1,   III piętro
Poprawiony: wtorek, 21 listopada 2017
 
UMW/AZ/PN-82/17 PDF Drukuj
wtorek, 07 listopada 2017
Dostawa unitów stomatologicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Część ADwa unity stomatologiczne dla Katedry i Zakładu Periodontologii
Część BTrzy unity stomatologiczne dla Zakładu Wad Rozwojowych Twarzy

1. Ogłoszenie o zamówieniu;
2. SIWZ wraz z załącznikami;

3. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy;
4. Korekta SIWZ z dnia 14.11.2017 r.;
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;


6. Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - dot. części B;
7. Korekta SIWZ z dnia 16.11.2017 r. (korekta zał. nr 2B);

8. Informacja z otwarcia ofert;


NOWY TERMIN!

Termin składania ofert – do dnia 16.11.2017 r. 21.11.2017 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert –  dnia 16.11.2017 r. 21.11.2017 r. o godz. 11:00
             
Poprawiony: wtorek, 21 listopada 2017
 
UMW / AZ / PN - 84 / 17 PDF Drukuj
wtorek, 07 listopada 2017
Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Część A     Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych produkcji Sigma, Aldrich oraz Supelco
Część B     Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych produkcji Cayman, Clontech, Demeditec, IBL, Jackson, Novus, Oxis, R&D, Southern Biotech, Serotec,    Serva, Takara, Tocris, Vector, Wuchan, Wuhan Fine oraz Biogenex
Część C     Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych produkcji Qiagen
Część D     Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych zwykłych

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 2017_S 213-442068
  2. SIWZ
  3. Załącznik 2A do SIWZ
  4. Załącznik 2B do SIWZ
  5. Załącznik 2C do SIWZ
  6. Załącznik 2D do SIWZ
  7. Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ
  8. Informacja o sprostowaniu ogłoszenia oraz korekcie SIWZ (1) - 16.11.2017
  9. Korekta SIWZ - 16.11.2017
10. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2017/S 222-461421

Termin składania ofert – do dnia 14.12.2017 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert – dnia 14.12.2017 r. o godz. 10:00
Poprawiony: poniedziałek, 20 listopada 2017
 
UMW/AZ/PN-81/17 PDF Drukuj
środa, 25 października 2017
NAZWA POSTĘPOWANIA 
Sukcesywna dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych oraz mebli do sal dydaktycznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 607023-N-2017;
2. SIWZ wraz z załącznikami;
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
4
. Korekta SIWZ wraz z załącznikami;
5. Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego;
6. Informacja z otwarcia ofert;
7. Wynik przetargu.
Termin składania ofert: do dnia 03.11.2017 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 111.1

Termin otwarcia ofert: dnia 03.11.2017 r. o godz. 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 108.1             
Poprawiony: czwartek, 09 listopada 2017
 
UMW/AZ/PN-79/17 PDF Drukuj
poniedziałek, 23 października 2017
Sukcesywna dostawa materiałów i części zamiennych do napraw kserokopiarek firm CANON i PANASONIC w okresie 15 miesięcy od daty podpisania umowy na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
1. Ogłoszenie o Zamówieniu BZP nr 605397-N-2017 z dnia 23.10.2017r.
2. SIWZ
3. Pytania i odpowiedzi
4. Informacja z otwarcia ofert w dniu 31.10.2017 r.
5. Wynik
Termin złożenia ofert : do dnia 31.10.2017 r do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert : w dniu 31.10.2017 r. o godz. 10:00
Miejsce złożenia i otwarcia ofert : Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW
                                                            ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
                                                            pok. 3A.110.1  ,  III piętro
Poprawiony: czwartek, 02 listopada 2017
 
UMW / AZ / PN - 80 / 17 PDF Drukuj
piątek, 20 października 2017
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: " Przebudowa kamienic Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Jana Mikulicza- Radeckiego 5-7 na cele dydaktyczno-administracyjne"

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 605155-N-2017 z 20.10.2017
  2. SIWZ z 20.10.2017
  3. Załącznik nr 7 do SIWZ
  4. Odpowiedzi na pytania z 25.10.2017
  5. Korekta SIWZ z 25.10.2017
  6. Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.10.2017

Termin składania ofert – do dnia 30.10.2017 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert – dnia 30.10.2017 r. o godz. 10:00
Poprawiony: poniedziałek, 30 października 2017
 
UMW/AZ/PN-75/17 PDF Drukuj
środa, 11 października 2017
Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Remont Sali Wykładowej wraz z zapleczem i pomieszczeniami pod amfiteatrem w budynku Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej UMW we Wrocławiu przy ul. T. Chałubińskiego 6".
1. Ogłoszenie o Zamówieniu BZP Nr 600290-N-2017 z dnia 11.10.2017r
2. SIWZ
3. Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.10.2017r.
4. Wynik
Termin złożenia ofert : do dnia 19.10.2017 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert : w dniu  19.10.2017 r o godz. 10:00
Miejsce złozenia i otwarcia ofert : Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW
                                                           ul. Marcinkowskiego 2-6,  50-368 Wrocław
                                                           pokój 3A.110.1;  III piętro
Poprawiony: poniedziałek, 30 października 2017
 
UMW/AZ/PN-77/17 PDF Drukuj
czwartek, 05 października 2017
Sukcesywna dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych oraz mebli do sal dydaktycznych
dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

1. Ogłoszenie nr 598170-N-2017,
2. SIWZ wraz z załącznikami;
3. Pytanie Wykonawców i odpowiedzi;

4. Korekta SIWZ wraz z załącznikami;
5. Informacja z otwarcia ofert.
6. Unieważnienie postępowania.


Termin składania ofert –  do dnia 13.10.2017 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 111.1

Termin otwarcia ofert –  dnia 13.10.2017 r. o godz. 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 108.1             
Poprawiony: czwartek, 19 października 2017
 
UMW / AZ / PN - 66 / 17 PDF Drukuj
czwartek, 05 października 2017
Dostawa systemu monitorowania układu sercowo-naczyniowego i czynności oddechowej podczas pneumatycznie wywołanych zmian ciśnienia tętniczego na potrzeby Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.


  1. Ogłoszenie o zamówieniu 597978-N-2017 z dnia 05.10.2017
  2. SIWZ z dnia 05.10.2017
  3. Korekta SIWZ z dnia 06.10.2017 (dotyczy wzoru umowy)
  4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500041587-N-2017 z dnia 11.10.2017
  5. Informacja
  6. Korekta SIWZ z dnia 11.10.2017
  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500045278-N-2017 z dnia 18.10.2017
  8. Odpowiedzi na pytania z dnia 18.10.2017
  9. Korekta SIWZ z dnia 18.10.2017
10. Korekta SIWZ z dnia 19.10.2017
11. Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.10.2017
12. WYNIK z dnia 26.10.2017

NOWY termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert – do dnia 24.10.2017 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert – dnia 24.10.2017 r. o godz. 10:00

Termin składania ofert – do dnia 20.10.2017 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert – dnia 20.10.2017 r. o godz. 10:00

Termin składania ofert – do dnia 13.10.2017 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert – dnia 13.10.2017 r. o godz. 10:00

 
Poprawiony: czwartek, 26 października 2017
 
UMW/AZ/PN-76/17 PDF Drukuj
wtorek, 03 października 2017
Malowanie pomieszczeń w budynku Katedry Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego oraz Katedry Psychiatrii UMW we Wrocławiu przy ul. Pasteura 10.
1. Ogłoszenie o Zamówieniu BZP Nr596274_N-2017 z dnia 03.10.2017 r
2. SIWZ
3. Przedmiary robót - załącznik 6 do SIWZ
4. Pytania i odpowiedzi
5. Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.10.2017 r.
6. Wynik
Termin złożenia ofert : do dnia 18.10.2017 r do godz: 09:00
Termin otwarcia ofert : w dniu 18.10.2017 r o godz. 10:00
Miejsce złożenia i otwarcia ofert : Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW
                                                           ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
                                                           pok. 3A.110.1;   III piętro
Poprawiony: piątek, 20 października 2017
 
UMW/AZ/PN-74/17 PDF Drukuj
wtorek, 26 września 2017
Sukcesywna dostawa materiałów i części zamiennych do napraw kserokopiarek Canon i Panasonic oraz tonerów do kserokopiarek firm Canon i Panasonic w okresie 15 miesięcyod daty podpisania umowy na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

1. Ogłoszenie o Zamówieniu BZP Nr 593211-N-2017 z dnia 26.09.2017 r.
2. SIWZ
3. Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.10.2017r.
4. Wynik i unieważnienie ( część A)
5. Wynik (część B)
Termin złożenia ofert: do dnia 05.10.2017r do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 05.10.2017 r o godz. 10:00
Miejsce złożenia i otwarcia ofert : Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW
                                                            ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
                                                            pokój 3A.110.1,   III piętro
Poprawiony: wtorek, 17 października 2017
 
«pierwszapoprzednia123456następnaostatnia»

Strona 1 z 6
 
Kontakt

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
(3 piętro)
faks: 71 784 00 44, 71 784 00 45