ZZP 2017
UMW / AZ / PN - 72 / 17 PDF Drukuj
piątek, 22 września 2017
Dostawa mebli laboratoryjnych i biurowych na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 591822-N-2017 z dnia 22.09.2017
 2. SIWZ wraz z załącznikami 2A-B, 4-6
 3. Zał. nr 1 B do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
 4. Zał. nr 3 A do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy
 5. Zał. nr 3 B do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy

Termin składania ofert – do dnia 02.10.2017 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert – dnia 02.10.2017 r. o godz. 10:00
Poprawiony: piątek, 22 września 2017
 
UMW/AZ/PN-71/17 PDF Drukuj
wtorek, 19 września 2017
Wykonanie badania obrazowego serca rezonansem magnetycznym u osób z zapaleniem mięśnia sercowego lub kardiomiopatią rozstrzeniową nie-niedokrwienną oraz u osób bez jawnej choroby układu krążenia (jako grupa kontrolna)

1. Ogłoszenie nr 590179-N-2017,
2. SIWZ wraz z załącznikami,


Termin składania ofert – do dnia 27.09.2017 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert – dnia 27.09.2017 r. o godz. 11:00

Miejsce składania ofert:  Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A.111.1
 
UMW/AZ/PN-70/17 PDF Drukuj
wtorek, 19 września 2017
Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w oparciu o projekt budowlany wraz  z pozwoleniem na budowę oraz projekty wykonawcze pn. 'Remont i przebudowa budynku dydaktycznego Zwierzętarni Doświadczalnej związana  z budowa wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz przebudową dachu pod montaż urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oraz   " Wymiana wewnętrznej linii zasilającej budynek  Zwierzętarni Doświadczalnej wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia pomieszczeń światłem czerwonym" przy ul. Marcinkowskiego 3, we Wrocławiu.

1. Ogłoszenie o Zamówieniu BZP Nr  589982-N-2017 z dnia 19.09.2017r
2. SIWZ
3. Załączniki 6-9 do SIWZ ( Projekt PB i PW- zał. 6; STWiOR- zał. 7; Przedmiary robót wentylacyjnych- zał.8 ; PW- wymiana wew. sieci elektr.- zał. 9)

Termin złożenia ofert : do dnia 04.10.2017r. do godz.09:00
Termin otwarcia ofert : w dniu 04.10.2017r.  o godz. 10:00
Miejsce złożenia i otwarcia ofert : Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW
                                                            ul. Marcinkowskiego 2-6, 50 -368 Wrocław
                                                            pok. 3A.110.1 ; III piętro
 
UMW/AZ/PN-67/17 PDF Drukuj
środa, 13 września 2017
Remont sali ćwiczeń nr 1 i pokoju przygotowawczego w budynku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Chałubińskiego 10 we Wrocławiu

1. Ogłoszenie o zamówieniu,
2. SIWZ wraz z załącznikami,
3. Specyfikacja Wykonania i odbioru robót część – roboty instalacyjne elektryczne;
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część
     – roboty ogólnobudowlane i instalacyjne sanitarne

5. Opis techniczny roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne,
6. Przedmiar - roboty budowlane,
7. Przedmiar - instalacje sanitarne,
8. Przedmiar - instalacje elektryczne


Termin składania ofert – do dnia 28.09.2017 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert – dnia 28.09.2017 r. o godz. 11:00
 
Poprawiony: środa, 13 września 2017
 
UMW/AZ/PN-68/17 PDF Drukuj
środa, 13 września 2017
Dostawa sprzętu serwerowego dla Centrum Symulacji Medycznych.

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Załącznik nr 2

4. Informacja z otwarcia ofert
5. Wynik

Termin składania ofert – do dnia 21.09.2017 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert – dnia 21.09.2017 r. o godz. 11:00
Poprawiony: piątek, 22 września 2017
 
UMW / AZ / PN - 65 / 17 PDF Drukuj
czwartek, 07 września 2017
Dostawa mikroskopów na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 584748-N-2017 z dnia 07.09.2017 r.
2. SIWZ z dnia 07.09.2017 r.
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.09.2017
4. Odpowiedzi na pytania I z dnia 12.09.2017
5. SIWZ - Korekta I z dnia 12.09.2017
6. Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.09.2017
7. WYNIK z dnia 21.09.2017

Termin składania ofert – do dnia 15 18.09.2017 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert – dnia 15 18.09.2017 r. o godz. 10:00
Poprawiony: czwartek, 21 września 2017
 
UMW / AZ / PN - 64 / 17 PDF Drukuj
wtorek, 05 września 2017
Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych produkcji Dako na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

1. Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 169-346747 z dnia 05.09.2017
2. SIWZ z dnia 01.09.2017
3. Formularz asortymentowo-cenowy_załącznik nr 2 do Siwz
4. JEDZ_załącznik nr 3 do Siwz

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Termin składania ofert – do dnia 12.10.2017 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert – dnia 12.10.2017 r. o godz. 10:00
 
Poprawiony: środa, 06 września 2017
 
UMW/AZ/PN-63/ 17 PDF Drukuj
poniedziałek, 28 sierpnia 2017
Sukcesywna dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych – atramentowych, laserowych oraz komputerów przenośnych notebook, tabletów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
Część A – Drukarki, urządzenia wielofunkcyjne – atramentowe, laserowe
Część B – Notebooki i tablety

1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. SIWZ wraz z załącznikami.
3. Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
4. Korekta arkusza informacji technicznej dla części A
5. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego
6. Korekta SIWZ z dnia 04.09.2017 bez załączników
7. Korekta arkusza informacji technicznej dla części B
8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
9. Informacja z otwarcia ofert
10. Wynik przetargu część A
11. Wynik przetargu część B


Nowe terminy:

Termin składania ofert – do dnia 06 września 2017 r.  8 września 2017 r., do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert –  dnia 06 września 2017 r.   8 września 2017 r., o godz. 11:00
Poprawiony: piątek, 15 września 2017
 
UMW/AZ/PN-61/17 PDF Drukuj
piątek, 25 sierpnia 2017

Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych
Część A – Zamrażarka niskotemperaturowa do -86°C
Część B – Zamrażarka niskotemperaturowa
Część C -  Zamrażarka niskotemperaturowa 

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ wraz z załącznikami
3. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiajacego
4. Korekta arkuszy informacji technicznej dla części A, B, C z dnia 30.08.2017 r.,
5. Informacja z otwarcia ofert.
6. Wynik przetargu.Termin składania ofert – do dnia 04 września 2017 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert – dnia 04 września 2017 r. o godz. 11:00
Poprawiony: środa, 06 września 2017
 
UMW/AZ/PN-62/17 PDF Drukuj
środa, 23 sierpnia 2017
Remont sieci kablowej NN zasilającej budynki UMW we Wrocławiu wraz z usunięciem kolizji kanalizacji teletechnicznej, zgodnie z projektem wykonawczym.

1. Ogłoszenie o Zamówieniu BZP Nr 576192-N-2017 z dnia 23.08.2017 r
2. SIWZ
3. Projekt  wykonawczy, STWiOR, przedmiary robót - załącznik 6 do SIWZ
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Wynik
Termin złożenia ofert : do dnia 08.09.2017 r do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert : w dniu 08.09.2017 r o godz. 10:00
Miejsce złożenia i otwarcia ofert : Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW
                                                           ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
                                                           pok. 3A.110.1,  III piętro
Poprawiony: poniedziałek, 18 września 2017
 
UMW/AZ/ PN-56/17 PDF Drukuj
wtorek, 22 sierpnia 2017

Wykonanie badania obrazowego serca rezonansem magnetycznym u osób z zapaleniem mięśnia sercowego lub kardiomiopatią rozstrzeniową nie-niedokrwienną oraz u osób bez jawnej choroby układu krążenia (jako grupa kontrolna)

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ wraz z załącznikami
3. Pytania i odpowiedzi.
4. Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.
5. Korekta SIWZ wraz z załącznikami 29.08.2017
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
7. Informacja z otwarcia ofert.
8. Unieważnienie postępowania.


NOWY terminu składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert – do dnia 01.09.2017 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert – dnia 01.09.2017 r. o godz. 11:00

Termin składania ofert – do dnia 30.08.2017 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert – dnia 30.08.2017 r. o godz. 11:00
Poprawiony: poniedziałek, 11 września 2017
 
UMW/AZ/PN-60/17 PDF Drukuj
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
Dostawa sprzętu serwerowego dla Centrum Symulacji Medycznych.

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Załącznik nr 2 do SIWZ

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
5. Odpowiedzi na pytania Wykonawców
6. SIWZ - Korekta z dnia 25.08.2017 r.
7. Załącznik nr 2 do SIWZ - Korekta z dnia 25.06.2017 r.
8. Informacja z otwarcia ofert
9. Unieważnienie postępowania

Termin składania ofert – do dnia 31.08.2017 r. do godz. 10:00 (UWAGA ZMIANA !!)
Termin otwarcia ofert – dnia 31.08.2017 r. o godz. 11:00 (UWAGA ZMIAN !!)
Poprawiony: czwartek, 07 września 2017
 
UMW/AZ/PN-58/17 PDF Drukuj
piątek, 18 sierpnia 2017
Sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, mieszczącej się w Domu Studenckim "Bliźniak" przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12.

1. Ogłoszenie o Zamówieniu BZP Nr 573813-N-2017 z dnia 18.08.2017 r
2. SIWZ
3. Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.08.2017 r.
4. WYNIK z dnia 12.09.2017 r.

Termin złożenia ofert : do dnia 28.08.2017 r do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert : w dniu 28.08.2017 r o godz. 10:00
Miejsce złożenia i otwarcia ofert : Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW
                                                           ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
                                                           pok. 3A.110.1,  III piętro
Poprawiony: wtorek, 12 września 2017
 
UMW/AZ/PN-57/17 PDF Drukuj
środa, 16 sierpnia 2017
Remont dwóch pomieszczeń w przyziemiu wraz z korytarzem i przedsionkiem w budynku Katedry i Zakładu Patomorfologii UMW przy ul. Marcinkowskiego 1 we Wrocławiu.

1. Ogłoszenie o Zamówieniu BZP Nr 572360-N-2017 z dnia 16.08.2017r
2. SIWZ
3. Przedmiary robót, szkice - załącznik 6 do SIWZ
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Wynik
Termin złożenia ofert : do dnia 31.08.2017 r do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert : w dniu 31.08.2017r o godz. 10:00
Miejsce złożenia i otwarcia ofert : Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW
                                                           ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
                                                           pokój 3A.110.1,  III piętro
Poprawiony: wtorek, 12 września 2017
 
UMW/AZ/PN-59/17 PDF Drukuj
poniedziałek, 14 sierpnia 2017
Sukcesywna dostawa leków dla ośrodków współpracujących w badaniu SECURE na potrzeby Katedry Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz asortymentowo-cenowy - załacznik nr 3 do SIWZ
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Wynik

Termin składania ofert – do dnia 24.08.2017 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert – dnia 24.08.2017 r. o godz. 10:00
 
Miejsce składania ofert:
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW,
ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 112.1
 
Miejsce otwarcia ofert:
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW,
ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 108.1            
Poprawiony: piątek, 25 sierpnia 2017
 
«pierwszapoprzednia12345następnaostatnia»

Strona 1 z 5
 
Kontakt

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
(3 piętro)
faks: 71 784 00 44, 71 784 00 45